Är du

  Ditt namn

  När ska du flytta?

  Din e-post

  Telefon

  Hur hittade du oss?

  Är du berättigad till RUT-avdrag?

  Är ditt flyttdatum flexibelt?

  Vad behöver du hjälp med?

  Balkong

  Avfrostning av frys?

  Uterum

  Nuvarande bostad

  Adress

  Ort

  Våning

  Antal kvm

  Bostad

  Finns det hiss?

  Avstånd till parkering

  Ny bostad

  Adress

  Ort

  Våning

  Antal kvm

  Bostad

  Finns det hiss?

  Avstånd till parkering

  Något annat?

  Meddelande