Kvalitetspolicy

JC flytt & städ arbetar ständigt med att utveckla vår kvalité och service. Vi har som målsättning att uppfylla våra kunders krav på utförda flyttar som kan leva upp till deras förväntningar genom:

  • Att följa lagar och regler samt följa aktuell lagstiftning.
  • Att ständigt arbeta för att förbättra vår kvalitet.
  • Att aktivt arbeta med att informera och utbilda vår personal
  • Att utföra våra uppdrag omsorgsfullt och med noggrannhet
  • Att alla anställda arbetar mot gemensamma mål och ständiga förbättringar
  • Att sätta kunden i centrum genom att ständigt genomföra våra åtaganden och tillgodose kundens önskemål