Arbetsmiljöpolicy

JC flytt & städ tror på personalutveckling för att hålla en bra personalstyrka som i sin tur kan arbeta för att sätta våra kunder i fokus och fullfölja deras önskemål på bästa sätt.

Vår personal ska:

  • Känna till verksamhetens mål och vision
  • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • Påverka sin egen arbetssituation
  • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • Utveckla sin kompetens
  • Ta ansvar för sin egen hälsa