Arbetsmiljöpolicy

På JC Flytt tror vi på att främja personalutveckling och vi arbetar för att skapa den bästa arbetsmiljön för alla.

Från erfarenhet vet vi att detta hjälper oss hålla uppe personalstyrkan vilket underlättar för våra anställda att sätta kunden och deras önskemål i fokus så att vi på bästa sätt kan fullfölja arbetet.

Naturligtvis är vår personal anställda under säkra och rättvisa förhållanden med alla rättigheter. Och vi använder oss av Fora för pensioner och kollektivavtal.

All vår personal skall:

  • Känna till och arbeta mot verksamhetens mål, vision och policys
  • Förstå sin roll i organisationen och betydelsen av det egna arbetet
  • Påverka sin egen och den gemensamma arbetssituationen positivt
  • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • Utveckla sin kompetens genom utbildningar och stöd från arbetsledare
  • Ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Vi erbjuder även förmånliga priser på rehabprodukter för våra anställda.