Miljöpolicy

Vi på JC flytt & Städ är ett transportföretag som arbetar för en god miljöpolicy. Vi följer och respekterar miljölagar och regler och strävar efter att arbeta för att minska miljö förlusterna på bästa sätt och allt ha ett miljömedvetet arbete. Detta gör vi genom att:

  • Utbilda vår personal. Att ha kunskap om miljöpåverkan skapar en förståelse för miljöarbete och varför det är så viktigt.
  • Förebygga föroreningar genom att köra på ett miljösäkert sätt med samlastning.
  • Att använda transportmedel som är miljöklassade och att våra förare kör med ECO-Driving.
  • Återvinna och sortera avfall som uppstår vid flytt, och minimera mängden osorterat avfall.
  • Sätta upp tydliga mål för våra medarbetare.