Miljöpolicy

JC flytt & Städ är ett transportföretag som arbetar för en god miljöpolicy och som strävar efter att utföra alla arbetsuppgifter på ett så hållbart och miljövänligt sätt som möjligt.

Samtidigt arbetar vi mot att vara så transparenta som det bara går mot kund och delar därför gärna med oss av de riktlinje och miljömål som vi arbetar mot. Givetvis följer och respekterar vi alla gällande miljölagar och optimerar för att minska vår inverkan på miljö samt begränsa slöseri på bästa sätt.

Skulle du anlita JC Flytt och lägger märke till att en av våra anställda inte följer vår strikta miljöpolicy, ber vi dig kontakta oss så att vi kan åtgärda bristerna omgående.

Vår miljöpolicy innebär bland annat:

  • Kontinuerlig utbildning av personal och anställda. Med kunskap om miljöpåverkan skapar vi en förståelse för miljöarbete och varför det är så viktigt för vår organisation.
  • Ett miljösäkert körsätt med samlastning för att förebygga utsläppet av föroreningar.
  • Att använda transportmedel som är miljöklassade och se till att alla våra förare kör med ECO-Driving.
  • Återvinna och sortera avfall som uppstår vid flytt samtidigt som vi minimerar mängden osorterat avfall. (Återvinning debiteras extra, se prislista).
  • Sätta upp tydliga miljömål för hela vår verksamhet och alla våra medarbetare. Arbetet mot dessa mål utvärderas regelbundet.