Trafikpolicy

JC Flytt utför transporter med stort fokus på trafiksäkerhet för våra anställda och alla medtrafikanter. Enligt Yrkestrafiklagen innehar vi Yrkestrafiktillstånd vilket är ett krav för att tillhandahålla transport av gods.

För att tydliggöra vår strävan mot att minimera riskerna i trafiken har vi sammanställt riktlinjer för trafiksäkerhet som alla våra förare och medarbetare följer:

JC Flytts anställda ska:

 • Respektera och hålla hastighetsbestämmelser
 • Lastsäkra gods på ett ansvarsfullt sätt
 • Använda bilbälte och följa passagerarantalet i varje bil
 • Respektera regler och föreskrifter gällande körning/vila
 • Respektera gällande viktbestämmelser
 • Vara sprit- och drogfria
 • Hålla våra fordon i ett trafiksäkert och representativt skick
 • Hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon
 • Följa gällande lagar och förordningar

Vidare ansvara organisationen för:

 • Kontinuerlig utbildning i trafiksäkerhet för alla anställda
 • Utbildning i trafikplanering och miljöriktiga körsätt (läs mer i vår Miljöpolicy)