Trafikpolicy

JC Flytt & Städ utför transporter med fokus på trafiksäkerhet. Vi stävar alltid att minimera riskerna i trafiken, vi har därför sammanställt riktlinjer för trafiksäkerhet som vi ska arbeta efter.

JC Flytt & Städ ska

 • Respektera och hålla hastighetsbestämmelser.
 • Lastsäkra gods på ett ansvarsfullt sätt
 • Använda bilbälte
 • Respektera kör- och vilotids föreskrifter och regler
 • Respektera gällande viktbestämmelser
 • Vara sprit- och drogfria
 • Hålla våra fordon i ett trafiksäkert och representativt skick
 • Hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon
 • Ska ge personal möjlighet till återkommande utbildning i trafiksäkerhet.
 • Följa gällande lagar och förordningar
 • Sträva efter att all trafik skall planeras och utföras så att vår miljö utsätts för minsta möjliga påverkan